ברוכים הבאים למערכת המידע הגיאוגרפי (GIS) החדשה של מועצה אזורית יואב

:תנאי שימוש

ברוכים הבאים למערכת המידע הגיאוגרפי של מועצה אזורית יואב אתר זה מכיל מידע כללי בלבד אין להתייחס למידע באתר זה כאל מידע מחייב ו/או אין במידע כדי לבסס טענה כלשהי כנגד מועצה אזורית יואב ו/או הועדה המקומית ו/או מי מטעמן. בכל מקרה של סתירה בין מידע המופיע באתר זה לבין הוראה בתכנית, תקנה או חוק תגבר ההוראה הסטטוטורית. כל הזכויות שמורות למועצה אזורית יואב וחברת אינטרטאון בע"מ.

אני מסכים לתנאי השימוש