ברוכים הבאים למערכת המידע הגיאוגרפי (GIS) החדשה של הועדה המרחבית לתכנון ולבניה - שורקות

:תנאי שימוש

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה 'שורקות', מציעה את המידע באתר זה כשירות לתושב. מידע זה אינו מהווה תחליף למידע רשמי המפורסם בפרסומים הרשמיים והשימוש בו כפוף למגבלות הבאות: 1. אין המידע המופיע באתר מחייב סטטוטורית. המידע המצוי באתר אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור. הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד. 2. המידע המוצג במערכת זו הוא לידיעה בלבד. הוועדה המרחבית 'שורקות' לא תישא בכל אחריות שהיא, מכן מין וסוג, לרבות תביעה לנזק, בגין הסתמכות על המידע המוצע במערכת. לקבלת מידע מוסמך, רשמי ומחייב, אנא פנה לגורם המוסמך לכך בוועדה

אני מסכים לתנאי השימוש