ברוכים הבאים למערכת המידע הגיאוגרפי (GIS) החדשה של מועצה אזורית שפיר

:תנאי שימוש

אתר זה מכיל מידע כללי למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין להתייחס למידע באתר כאל מידע מחייב ואין במידע כדי לבסס טענה כלשהי כנגד המועצה האיזורית שפיר או הועדה המקומית שפיר או מי מטעמן. בכל מקרה של סתירה בין מידע המופיע באתר זה לבין הוראה בתכנית, תקנה או חוק תגבר ההוראה הסטטוטורית (הוראת התכנית, התקנה או החוק בהתאם לעניין). כל הזכויות הנוגעות למידע במערכת שמורות למועצה האיזורית שפיר . כל הזכויות הנוגעות למערכת שמורות לחברת אינטרטאון בע"מ. השימוש באתר כפוף למגבלות אלו.

אני מסכים לתנאי השימוש