ברוכים הבאים למערכת המידע הגיאוגרפי (GIS) החדשה של מועצה אזורית גולן

:תנאי שימוש

ברוכים הבאים למערכת המידע הגיאוגרפי של מועצה אזורית גולן אתר זה מכיל מידע כללי בלבד אין להתייחס למידע באתר זה כאל מידע מחייב ו/או אין במידע כדי לבסס טענה כלשהי כנגד מועצה אזורית גולן ו/או הועדה המקומית ו/או מי מטעמן. בכל מקרה של סתירה בין מידע המופיע באתר זה לבין הוראה בתכנית, תקנה או חוק תגבר ההוראה הסטטוטורית. כל הזכויות שמורות למועצה אזורית גולן וחברת אינטרטאון בע"מ.

אני מסכים לתנאי השימוש