ברוכים הבאים למערכת המידע הגיאוגרפי (GIS) החדשה של עיריית קריית גת

:תנאי שימוש

אתר מפות זה מכיל מידע כללי למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין להתייחס למידע באתר כאל מידע מחייב ו/או אין במידע כדי לבסס טענה כלשהי כנגד עיריית קריית גת ו/או הועדה המקומית ו/או מי מטעמן. בכל מקרה של סתירה בין מידע המופיע באתר זה לבין הוראה בתכנית, תקנה או חוק תגבר ההוראה הסטטוטורית (הוראת התכנית, התקנה או החוק בהתאם לעניין). כל הזכויות שמורות לעיריית קריית גת ולחברת אינטרטאון בע"מ